Historia firmy

Przedsiębiorstwo Pogotowie Instalacji sanitarnych i C.O. „ZICON" rozpoczęło działalność gospodarczą w roku 1973. Od początku swej działalności firma działa w branży usług instalacyjnych.
Początkowy okres działalności firmy opierał się w głównej mierze na świadczeniu usług instalacyjnych inwestycyjnych. Usługi te były świadczone dla resortu wojska, policji, służby zdrowia.
Gwałtowne zmiany gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce w latach 1989 -1990 spowodowały konieczność znalezienia nowego segmentu rynku usług.
Wybór padł na świadczenie usług doraźnej pomocy w zakresie instalacji sanitarnych. Lata dziewięćdziesiąte to gwałtowny rozwój przedsiębiorstwa połączony z jednej strony ze wzrostem obrotów handlowych, a z drugiej strony - ze wzrostem zarówno ilościowym, jak i jakościowym majątku przedsiębiorstwa.
Obecnie ZICON na rynku jest znanym i cenionym partnerem, poza tym ma już silną i ugruntowaną pozycję wśród firm branży instalacyjnej.
Do dnia dzisiejszego firma działa w formie w której została zarejestrowana, czyli jako jednoosobowy podmiot gospodarczy.

Reklama